Cơ hội để doanh nghiệp Nhật thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp Việt

0
267

Tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản diễn ra cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, những năm qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản không ngừng phát triển. Nhật Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, đối tác lớn thứ ba về du lịch và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.</b></p> <p>Nhật Bản hiện có hơn 3.865 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 56 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Năm 2017, Nhật Bản đã vươn lên vị trí nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 10 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký. Trong 8 tháng đầu năm 2018, đà tăng trưởng này tiếp tục được giữ vững vị trí số 1 với số vốn đầu tư đăng ký trên 7 tỷ USD, chiếm gần 29% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam.</p> <p>Một báo cáo vừa được JETRO công bố gần đây cho thấy, môi trường đầu tư ở Việt Nam đã nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.</p> <p>Có 87,7% doanh nghiệp Nhật Bản tin rằng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam tăng doanh thu; trên 60% các doanh nghiệp Nhật Bản đã kinh doanh có lãi trong năm 2017 và 66,6% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh và tiếp tục coi Việt Nam là một điểm đầu tư quan trọng.</p> <p>Khảo sát của JETRO cũng cho thấy, xếp hạng của Việt Nam về rủi ro kinh doanh đang giảm, điều kiện đầu tư cải thiện.</p> <p>Những năm gần đây, các tập đoàn lớn Nhật Bản rất tích cực tham gia vào tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Việt Nam và đã trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong các ngành và lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam như tài chính, ngân hàng, hàng không, năng lượng, dược phẩm…</p> <p>Thời gian tới, Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động M&A gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực, như: vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng… </p> <p>“Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển”, ông Thắng nói. </p> <p>Thứ trưởng Vũ Đại Thắng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục dành ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cổ phần hóa và trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam.</p> <p>Hiện tại, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý và tạo mọi thuận lợi đẩy mạnh mô hình hợp tác PPP trong phát triển hạ tầng, đặc biệt chú trọng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia với tỷ lệ góp vốn linh hoạt, cơ chế thông thoáng. </p> <p>Đồng thời, Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam thông qua đơn giản hóa các thủ tục chuyển nhượng vốn góp đầu tư, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.</p> <p>Bên cạnh đó, hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài tại Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới; nâng cao giá trị thương hiệu; năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ.</p> <p>Về chính sách thuế của hai nước, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho hay, thuế suất bình quân đối với hàng Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản sẽ giảm dần còn khoảng 2,8% vào năm 2018, ngay khi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (JVEPA) có hiệu lực. Ít nhất 86% hàng nông, lâm, thủy sản và 97% hàng công nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được hưởng lợi.</p> <p>Theo đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư cơ sở sản xuất ở Việt Nam hay liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu trở lại Nhật Bản những mặt hàng mà thị trường Nhật Bản còn thiếu, nhất là các sản phẩm là thế mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam.</p> <p>Thuế suất bình quân đối với hàng xuất khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam cũng sẽ giảm dần còn 7% vào 2018. Các mặt hàng thủy sản, nông sản, dệt may, sắt thép, hóa chất, linh kiện điện tử… có mức cam kết tự do hóa mạnh mẽ nhất. </p> <p>“Một số doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư vào Việt Nam để cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho Nhật Bản, mô hình này cần nhân rộng để không chỉ cung cấp cho Nhật Bản mà còn cho cả Việt Nam và các nước khác trên thế giới”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn </p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fco-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%C6%A1+h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%83+doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%E1%BA%ADt+th%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%91i+t%C3%A1c+chi%E1%BA%BFn+l%C6%B0%E1%BB%A3c+c%E1%BB%A7a+doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t&url=https%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fco-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html&via=Betrun+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://betrun.net/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://betrun.net/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html&media=https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%C6%A1+h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%83+doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%E1%BA%ADt+th%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%91i+t%C3%A1c+chi%E1%BA%BFn+l%C6%B0%E1%BB%A3c+c%E1%BB%A7a+doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%C6%A1+h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%83+doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%E1%BA%ADt+th%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%91i+t%C3%A1c+chi%E1%BA%BFn+l%C6%B0%E1%BB%A3c+c%E1%BB%A7a+doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t%20-%20https%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fco-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://betrun.net/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://betrun.net/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html" data-text="Cơ hội để doanh nghiệp Nhật thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp Việt" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://betrun.net/nha-dat/viet-nam-trung-quoc-mo-them-cap-cua-khau-song-phuong.html">Việt Nam – Trung Quốc mở thêm cặp cửa khẩu song phương</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://betrun.net/nha-dat/gioi-dau-tu-tien-ao-mat-50-ty-usd-trong-5-ngay.html">Giới đầu tư tiền ảo “mất” 50 tỷ USD trong 5 ngày</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://betrun.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-11T04:27:02+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-11T04:27:02+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://betrun.net/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Betrun news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cơ hội để doanh nghiệp Nhật thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp Việt"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_61e83c0de2a96_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_61e83c0de2a96" ><script>var block_td_uid_3_61e83c0de2a96 = new tdBlock(); block_td_uid_3_61e83c0de2a96.id = "td_uid_3_61e83c0de2a96"; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_61e83c0de2a96_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_61e83c0de2a96_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9143,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.post_count = "6"; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.found_posts = "1939"; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.header_color = ""; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_61e83c0de2a96.max_num_pages = "324"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_61e83c0de2a96); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_61e83c0df2970" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_61e83c0de2a96" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_61e83c0df2975" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_61e83c0de2a96" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_61e83c0de2a96 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi">Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích">Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/the-manor-khu-cho-thue-chung-cu-cao-cap-nhieu-loai-dien-tich-song-sang-trong.html" rel="bookmark" title="The Manor Khu Cho thuê chung cư cao cấp nhiều loại diện tích sống sang trọng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Manor Khu Cho thuê chung cư cao cấp nhiều loại diện tích sống sang trọng"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/the-manor-khu-cho-thue-chung-cu-cao-cap-nhieu-loai-dien-tich-song-sang-trong.html" rel="bookmark" title="The Manor Khu Cho thuê chung cư cao cấp nhiều loại diện tích sống sang trọng">The Manor Khu Cho thuê chung cư cao cấp nhiều loại diện tích sống sang trọng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/khu-du-an-cho-thue-saigon-pearl-tam-nhin-thoang.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Cho thuê Saigon Pearl tầm nhìn thoáng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu dự án Cho thuê Saigon Pearl tầm nhìn thoáng"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/khu-du-an-cho-thue-saigon-pearl-tam-nhin-thoang.html" rel="bookmark" title="Khu dự án Cho thuê Saigon Pearl tầm nhìn thoáng">Khu dự án Cho thuê Saigon Pearl tầm nhìn thoáng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-feliz-en-vista-vi-tri-tot.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Feliz En Vista vị trí tốt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn hộ Feliz En Vista vị trí tốt"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-feliz-en-vista-vi-tri-tot.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Feliz En Vista vị trí tốt">Dự án căn hộ Feliz En Vista vị trí tốt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-dat-nen-phu-my-city-center-mot-kenh-sinh-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án đất nền Phú Mỹ City Center một kênh sinh lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án đất nền Phú Mỹ City Center một kênh sinh lợi"/></a></div> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-dat-nen-phu-my-city-center-mot-kenh-sinh-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án đất nền Phú Mỹ City Center một kênh sinh lợi">Dự án đất nền Phú Mỹ City Center một kênh sinh lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_61e83c0de2a96" data-td_block_id="td_uid_3_61e83c0de2a96"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_61e83c0de2a96" data-td_block_id="td_uid_3_61e83c0de2a96"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/co-hoi-de-doanh-nghiep-nhat-thanh-doi-tac-chien-luoc-cua-doanh-nghiep-viet.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://betrun.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9143' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e17970359a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="91"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_61e83c0e00ab9_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_61e83c0e00ab9" ><script>var block_td_uid_8_61e83c0e00ab9 = new tdBlock(); block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.id = "td_uid_8_61e83c0e00ab9"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_61e83c0e00ab9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_61e83c0e00ab9_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.post_count = "3"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.found_posts = "20692"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.header_color = "#"; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_61e83c0e00ab9.max_num_pages = "6898"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_61e83c0e00ab9); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_61e83c0e00ab9 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/noi-ngoai-that/tim-hieu-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang-nhe.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2022/01/tam-op-tuong-nano-ak47-150x150.jpg" alt="" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/noi-ngoai-that/tim-hieu-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang-nhe.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé">Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://betrun.net/category/noi-ngoai-that" class="td-post-category">Nội ngoại thất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://betrun.net/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-19T13:58:36+00:00" >19 Tháng Một, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://betrun.net/noi-ngoai-that/tim-hieu-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang-nhe.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nội thất akhoa xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm tấm ốp tường nano để trang trí nội thất nhà bạn. Hơn... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi">Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://betrun.net/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-08T09:00:11+00:00" >8 Tháng Một, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cho thuê Khu căn hộ cao cấp The Vista An Phú phát triển bởi CapitaLand chất lượng phù hợp đầy phong cách đầy đủ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích">Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://betrun.net/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-08T08:00:23+00:00" >8 Tháng Một, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cho thuê chung cư Imperia An Phú xây dựng bởi Kiến Á khu phát triển mạnh lợi nhuận cao căn hộ đa năng. Cho... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://betrun.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://betrun.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://betrun.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://betrun.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://betrun.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://betrun.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://betrun.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://betrun.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://betrun.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://betrun.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://betrun.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://betrun.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://betrun.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://betrun.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://betrun.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://one88.blog/" target="_blank" title = "nhà cái ONE88">https://one88.blog/</a> <a href="https://nhacaiuytin247.com/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/fabet</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/noi-ngoai-that/tim-hieu-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang-nhe.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2022/01/tam-op-tuong-nano-ak47-100x70.jpg" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2022/01/tam-op-tuong-nano-ak47-100x70.jpg 100w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2022/01/tam-op-tuong-nano-ak47-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/noi-ngoai-that/tim-hieu-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang-nhe.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé">Tìm hiểu tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng nhé</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-19T13:58:36+00:00" >19 Tháng Một, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/du-an-cho-thue-can-ho-the-vista-an-phu-thuan-tien-vui-choi.html" rel="bookmark" title="Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận tiện vui chơi">Dự án Cho thuê căn hộ The Vista An Phú thuận...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-08T09:00:11+00:00" >8 Tháng Một, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://betrun.net/nha-dat/imperia-an-phu-khu-can-ho-cho-thue-toi-uu-cong-nang-nhieu-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu công năng nhiều tiện ích">Imperia An Phú Khu căn hộ Cho thuê tối ưu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-01-08T08:00:23+00:00" >8 Tháng Một, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 61e83c0e11fdb --> <script type='text/javascript' src='https://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://betrun.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://betrun.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://betrun.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2022-01-19 16:27:58 -->