12 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

0
188

TLG, CDN, VE2, HVX, BXH, SMT, RAL, KST, VNM, DRL, CAP, NAP và VJC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2018.

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/9/2018.

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân (mã HVX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Sametel (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 27/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (mã NAP-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 19/9/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần KASATI (mã KST-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 19/9/2018, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.