Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam

0
118

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

</p> <p>Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra có nhiều lạc quan hơn năm trước. Kể từ đầu quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý 4/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá tốt.</p> <p>Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, xuất khẩu cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó, xuất khẩu cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.</p> <p>Cũng theo Vasep, ASEAN là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; sang Philippines tăng 64,5% và sang Singapore tăng 8,2%. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&via=Betrun+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://betrun.net/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://betrun.net/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&media=http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://betrun.net/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://betrun.net/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" data-text="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/tang-goi-noi-that-250-trieu-nhan-nha-o-ngay-khi-mua-can-ho-sun-square.html">Tặng gói nội thất 250 triệu, nhận nhà ở ngay khi mua căn hộ Sun Square</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/thao-tung-gia-chung-khoan-van-chi-bi-phat-tien.html">Thao túng giá chứng khoán vẫn chỉ bị phạt tiền</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://betrun.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T08:41:59+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T08:41:59+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://betrun.net/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Betrun news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5fc1086d99a45_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5fc1086d99a45" ><script>var block_td_uid_3_5fc1086d99a45 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5fc1086d99a45.id = "td_uid_3_5fc1086d99a45"; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5fc1086d99a45_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5fc1086d99a45_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":17075,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.post_count = "6"; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.found_posts = "1789"; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.header_color = ""; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5fc1086d99a45.max_num_pages = "299"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5fc1086d99a45); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5fc1086d9d42f" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5fc1086d99a45" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5fc1086d9d436" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5fc1086d99a45" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5fc1086d99a45 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-8x-thai-an-khu-bac-nhat.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ 8X Thái An khu bậc nhất"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn hộ 8X Thái An khu bậc nhất"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-8x-thai-an-khu-bac-nhat.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ 8X Thái An khu bậc nhất">Dự án căn hộ 8X Thái An khu bậc nhất</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-chung-cu-the-gold-view-day-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ chung cư The Gold View đầy sáng tạo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn hộ chung cư The Gold View đầy sáng tạo"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-can-ho-chung-cu-the-gold-view-day-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ chung cư The Gold View đầy sáng tạo">Dự án căn hộ chung cư The Gold View đầy sáng tạo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-chung-cu-gem-riverside-xay-dung-tieu-chuan.html" rel="bookmark" title="Căn hộ chung cư Gem Riverside xây dựng tiêu chuẩn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ chung cư Gem Riverside xây dựng tiêu chuẩn"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-chung-cu-gem-riverside-xay-dung-tieu-chuan.html" rel="bookmark" title="Căn hộ chung cư Gem Riverside xây dựng tiêu chuẩn">Căn hộ chung cư Gem Riverside xây dựng tiêu chuẩn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-co-thiet-ke-chu-trong-trai-nghiem-song.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sống"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu chung cư cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sống"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-co-thiet-ke-chu-trong-trai-nghiem-song.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sống">Khu chung cư cao cấp có thiết kế chú trọng trải nghiệm sống</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/city-garden-khu-cho-thue-can-ho-cao-cap-noi-that-tot-nhat-song-phong-cach.html" rel="bookmark" title="City Garden Khu Cho thuê căn hộ cao cấp nội thất tốt nhất sống phong cách"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="City Garden Khu Cho thuê căn hộ cao cấp nội thất tốt nhất sống phong cách"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/city-garden-khu-cho-thue-can-ho-cao-cap-noi-that-tot-nhat-song-phong-cach.html" rel="bookmark" title="City Garden Khu Cho thuê căn hộ cao cấp nội thất tốt nhất sống phong cách">City Garden Khu Cho thuê căn hộ cao cấp nội thất tốt nhất sống phong cách</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-cho-thue-the-manor-khang-dinh-chat-luong.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp Cho thuê The Manor khẳng định chất lượng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu chung cư cao cấp Cho thuê The Manor khẳng định chất lượng"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-cho-thue-the-manor-khang-dinh-chat-luong.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp Cho thuê The Manor khẳng định chất lượng">Khu chung cư cao cấp Cho thuê The Manor khẳng định chất lượng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5fc1086d99a45" data-td_block_id="td_uid_3_5fc1086d99a45"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5fc1086d99a45" data-td_block_id="td_uid_3_5fc1086d99a45"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://betrun.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='17075' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="d50aa8a91b" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="56"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5fc1086da14cd_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5fc1086da14cd" ><script>var block_td_uid_8_5fc1086da14cd = new tdBlock(); block_td_uid_8_5fc1086da14cd.id = "td_uid_8_5fc1086da14cd"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5fc1086da14cd_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5fc1086da14cd_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.post_count = "3"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.found_posts = "20387"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.header_color = "#"; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5fc1086da14cd.max_num_pages = "6796"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5fc1086da14cd); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5fc1086da14cd class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/top-sieu-sao-gianh-nhieu-danh-hieu-nhat-cap-cau-lac-bo.html" rel="bookmark" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/b9c3a0751b32a9898679d26e0746cbb4-150x150.png" alt="" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/top-sieu-sao-gianh-nhieu-danh-hieu-nhat-cap-cau-lac-bo.html" rel="bookmark" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ">Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-27T11:16:53+00:00" >27 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/top-sieu-sao-gianh-nhieu-danh-hieu-nhat-cap-cau-lac-bo.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cuộc đua danh hiệu giữa các cầu thủ chưa bao giờ là tiêu điểm hết hot trên các mặt báo. Tuy nhiên không phải... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/mong-muon-cua-ban-voi-dia-diem-du-hoc-la-nhu-the-nao-neu-la-mot-tin-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/7e41cb4c0bb49cf0acf7625b8377a421-150x150.png" alt="" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/mong-muon-cua-ban-voi-dia-diem-du-hoc-la-nhu-the-nao-neu-la-mot-tin-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?">Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-27T08:16:04+00:00" >27 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/mong-muon-cua-ban-voi-dia-diem-du-hoc-la-nhu-the-nao-neu-la-mot-tin-do-bong-da.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Vì là nơi đăng cai tổ chức World Cup năm nay nên Brazil sẽ là đất nước xứng đáng được kể tên đầu tiên... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-buoc-co-ban-de-hoan-thien-viec-to-chuc-dam-cuoi-gia-chuyen-nghiep.html" rel="bookmark" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/21ed73522980c0bb1fd95721c36b7a0e-150x150.png" alt="" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-buoc-co-ban-de-hoan-thien-viec-to-chuc-dam-cuoi-gia-chuyen-nghiep.html" rel="bookmark" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp">Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-26T18:48:21+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-buoc-co-ban-de-hoan-thien-viec-to-chuc-dam-cuoi-gia-chuyen-nghiep.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay có rất nhiều trường hợp không mong muốn xảy ra như có thai rồi bị người yêu bỏ rơi hay kết... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://betrun.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://betrun.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://betrun.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://betrun.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://betrun.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://betrun.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://betrun.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://betrun.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://betrun.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://betrun.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://betrun.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://betrun.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://betrun.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://betrun.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://betrun.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , <a href="https://bestnewringtones.me/" target="_blank" title = "bestnewringtones">bestnewringtones</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/top-sieu-sao-gianh-nhieu-danh-hieu-nhat-cap-cau-lac-bo.html" rel="bookmark" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/b9c3a0751b32a9898679d26e0746cbb4-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/b9c3a0751b32a9898679d26e0746cbb4-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/b9c3a0751b32a9898679d26e0746cbb4-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/top-sieu-sao-gianh-nhieu-danh-hieu-nhat-cap-cau-lac-bo.html" rel="bookmark" title="Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc bộ">Top siêu sao giành nhiều danh hiệu nhất cấp câu lạc...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-27T11:16:53+00:00" >27 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/mong-muon-cua-ban-voi-dia-diem-du-hoc-la-nhu-the-nao-neu-la-mot-tin-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/7e41cb4c0bb49cf0acf7625b8377a421-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/7e41cb4c0bb49cf0acf7625b8377a421-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/7e41cb4c0bb49cf0acf7625b8377a421-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/mong-muon-cua-ban-voi-dia-diem-du-hoc-la-nhu-the-nao-neu-la-mot-tin-do-bong-da.html" rel="bookmark" title="Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như thế nào nếu là một tín đồ bóng đá?">Mong muốn của bạn với địa điểm du học là như...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-27T08:16:04+00:00" >27 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-buoc-co-ban-de-hoan-thien-viec-to-chuc-dam-cuoi-gia-chuyen-nghiep.html" rel="bookmark" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/21ed73522980c0bb1fd95721c36b7a0e-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/21ed73522980c0bb1fd95721c36b7a0e-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/11/21ed73522980c0bb1fd95721c36b7a0e-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-buoc-co-ban-de-hoan-thien-viec-to-chuc-dam-cuoi-gia-chuyen-nghiep.html" rel="bookmark" title="Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám cưới giả chuyên nghiệp">Những bước cơ bản để hoàn thiện việc tổ chức đám...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-11-26T18:48:21+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5fc1086dac928 --> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2020-11-27 14:08:45 -->