Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018

0
30

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/8/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,42 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 110,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.</p> <p>Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 90,8 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỷ USD không kể dầu thô.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018&url=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&via=Betrun+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://betrun.net/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://betrun.net/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&media=http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018%20-%20http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://betrun.net/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://betrun.net/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" data-text="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/chung-khoan-sang-288-khoi-ngoai-vung-tien-vao-hpg.html">Chứng khoán sáng 28/8: Khối ngoại vung tiền vào HPG</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/viec-ramada-kahuna-la-thanh-vien-cua-wyndham-da-khang-dinh-vi-the-ho-tram-strip.html">“Việc Ramada Kahuna là thành viên của Wyndham đã khẳng định vị thế Hồ Tràm Strip”</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://betrun.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-27T16:50:32+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-27T16:50:32+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://betrun.net/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Betrun news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d0a79a165bb2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d0a79a165bb2" ><script>var block_td_uid_3_5d0a79a165bb2 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.id = "td_uid_3_5d0a79a165bb2"; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d0a79a165bb2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d0a79a165bb2_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8090,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.found_posts = "1701"; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.header_color = ""; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d0a79a165bb2.max_num_pages = "284"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d0a79a165bb2); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5d0a79a19ee98" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5d0a79a165bb2" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5d0a79a19eea2" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5d0a79a165bb2" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5d0a79a165bb2 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/tiem-nang-cua-thi-truong-bds-nghi-duong-ven-bien.html" rel="bookmark" title="Tiềm năng của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tiềm năng của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/tiem-nang-cua-thi-truong-bds-nghi-duong-ven-bien.html" rel="bookmark" title="Tiềm năng của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển">Tiềm năng của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-nha-pho-cao-cap-nhon-hoi-city-khu-vuon-nhiet-doi.html" rel="bookmark" title="Dự án nhà phố cao cấp Nhơn Hôi City khu vườn nhiệt đới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án nhà phố cao cấp Nhơn Hôi City khu vườn nhiệt đới"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/du-an-nha-pho-cao-cap-nhon-hoi-city-khu-vuon-nhiet-doi.html" rel="bookmark" title="Dự án nhà phố cao cấp Nhơn Hôi City khu vườn nhiệt đới">Dự án nhà phố cao cấp Nhơn Hôi City khu vườn nhiệt đới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/my-duc-khu-do-thi-thiet-ke-rat-dep-giao-thong-tot.html" rel="bookmark" title="Mỹ Đức Khu đô thị thiết kế rất đẹp giao thông tốt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mỹ Đức Khu đô thị thiết kế rất đẹp giao thông tốt"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/my-duc-khu-do-thi-thiet-ke-rat-dep-giao-thong-tot.html" rel="bookmark" title="Mỹ Đức Khu đô thị thiết kế rất đẹp giao thông tốt">Mỹ Đức Khu đô thị thiết kế rất đẹp giao thông tốt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/flc-lux-city-khu-dat-nen-nha-pho%cc%a3-hien-dai-dich-thuc-khong-gian-rong.html" rel="bookmark" title="FLC Lux City Khu đất nền nhà phộ́ hiện đại đích thực không gian rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="FLC Lux City Khu đất nền nhà phộ́ hiện đại đích thực không gian rộng"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/flc-lux-city-khu-dat-nen-nha-pho%cc%a3-hien-dai-dich-thuc-khong-gian-rong.html" rel="bookmark" title="FLC Lux City Khu đất nền nhà phộ́ hiện đại đích thực không gian rộng">FLC Lux City Khu đất nền nhà phộ́ hiện đại đích thực không gian rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/phu-dat-an-ninh-khep-kin-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Phú Đạt an ninh khép kín kênh nhiều lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Phú Đạt an ninh khép kín kênh nhiều lợi"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/phu-dat-an-ninh-khep-kin-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Phú Đạt an ninh khép kín kênh nhiều lợi">Phú Đạt an ninh khép kín kênh nhiều lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/chung-cu-estella-heights-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Chung cư Estella Heights khu phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư Estella Heights khu phát triển"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/chung-cu-estella-heights-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Chung cư Estella Heights khu phát triển">Chung cư Estella Heights khu phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5d0a79a165bb2" data-td_block_id="td_uid_3_5d0a79a165bb2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5d0a79a165bb2" data-td_block_id="td_uid_3_5d0a79a165bb2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://betrun.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8090' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="d0cb0376b7" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="245"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5d0a79a1a2ce7_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5d0a79a1a2ce7" ><script>var block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.id = "td_uid_8_5d0a79a1a2ce7"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5d0a79a1a2ce7_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5d0a79a1a2ce7_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.post_count = "3"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.found_posts = "17857"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.header_color = "#"; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7.max_num_pages = "5953"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5d0a79a1a2ce7); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5d0a79a1a2ce7 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/du-hoc-han-co-phai-la-con-duong-dung-dan-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/46d01144380936fd1420b1a264ce62fe-150x150.png" alt="" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/du-hoc-han-co-phai-la-con-duong-dung-dan-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?">Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-19T11:06:11+00:00" >19 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/du-hoc-han-co-phai-la-con-duong-dung-dan-hay-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hàn Quốc – đất nước có nhiều điều tươi đẹp và hấp dẫn đang chờ bạn đến khám phá.  Để không bỏ lỡ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/phap-luat/gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-theo-quy-dinh-phap-luat.html" rel="bookmark" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/images-1-1-150x150.jpg" alt="" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/phap-luat/gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-theo-quy-dinh-phap-luat.html" rel="bookmark" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật">Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-18T10:26:23+00:00" >18 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/phap-luat/gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-theo-quy-dinh-phap-luat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Qua bài viết này, Lawkey xin hướng dẫn quý bạn đọc chi tiết điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục gia hạn hiệu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-phan-biet-kinh-thuong-va-kinh-cuong-luc-sieu-don-gian.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/0b246c6c81de7d2f4431c11f15c826c6-150x150.png" alt="" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-phan-biet-kinh-thuong-va-kinh-cuong-luc-sieu-don-gian.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản">Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-17T18:04:24+00:00" >17 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-phan-biet-kinh-thuong-va-kinh-cuong-luc-sieu-don-gian.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Việc bảo vệ màn hình cảm ứng là điều khá quan trọng mà các nhà sản xuất sản phẩm công nghệ đang hướng... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://betrun.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://betrun.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://betrun.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://betrun.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://betrun.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://betrun.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://betrun.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://betrun.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://betrun.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://betrun.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://betrun.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://betrun.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://betrun.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://betrun.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://betrun.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/du-hoc-han-co-phai-la-con-duong-dung-dan-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/46d01144380936fd1420b1a264ce62fe-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/46d01144380936fd1420b1a264ce62fe-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/46d01144380936fd1420b1a264ce62fe-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/du-hoc-han-co-phai-la-con-duong-dung-dan-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay không?">Du học Hàn có phải là con đường đúng đắn hay...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-19T11:06:11+00:00" >19 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/phap-luat/gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-theo-quy-dinh-phap-luat.html" rel="bookmark" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/images-1-1-100x70.jpg" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/images-1-1-100x70.jpg 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/images-1-1-218x150.jpg 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/images-1-1-265x183.jpg 265w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/phap-luat/gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-theo-quy-dinh-phap-luat.html" rel="bookmark" title="Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật">Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-18T10:26:23+00:00" >18 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-phan-biet-kinh-thuong-va-kinh-cuong-luc-sieu-don-gian.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/0b246c6c81de7d2f4431c11f15c826c6-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/0b246c6c81de7d2f4431c11f15c826c6-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/06/0b246c6c81de7d2f4431c11f15c826c6-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-phan-biet-kinh-thuong-va-kinh-cuong-luc-sieu-don-gian.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực siêu đơn giản">Bật mí cách phân biệt kính thường và kính cường lực...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-17T18:04:24+00:00" >17 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d0a79a1c2b0b --> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-06-19 18:06:25 -->