Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-31/10

0
233

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 280 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần FECON (mã FCN-HOSE) rả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HOSE) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (mã TXM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 sang ngày 30/10/2018 thay vì ngày 20/8/2018 do công ty cần thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Trang (mã TFC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã VPD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổphiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,682%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.682 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt là 5%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 5%/cổ phiếu.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần TRANSIMEX (mã TMS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.