Hà Nội muốn cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

0
9

Theo đó, tại báo cáo, Hà Nội nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều tồn tại do một số nguyên nhân, vướng mắc như việc bố trí quỹ đất.

</p> <p>Cụ thể, khi phát triển nhà ở xã hội tại các ô đất thuộc quỹ 20% đất ở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều bất cập như quy định hiện hành chưa có quy định tỷ lệ % đất ở dành để phát triển nhà xã hội khi lập, thẩm duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung…Do đó, thiếu tính chủ động khi bố trí quỹ đất, đề xuất dự án xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu theo đúng chương trình, kế hoạch đặt ra.</p> <p>Việc triển khai xây dựng nhà ở nhà xã hội tại quỹ đất 20% phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nên tiến độ thường chậm.</p> <p>Bên cạnh đó, do không thu tiền sử dụng đất nên một số dự án nhà ở xã hội tại các vị trí đất có giá trị cao, có lợi thế thương mại, khi bán nhà khống chế giá bán nên đã phát sinh phức tạp, có tình trạng mua đi bán lại trái quy định.</p> <p>Trong khi đó, một số dự án đã đủ điều kiện mua nhà nhưng chưa có người mua nhà do các dự án nằm tại các khu vực xa trung tâm, chưa đầy đủ hệ thống dịch vụ công cộng và chưa thuận tiện về kết nối hạ tầng với trung tâm thành phố.</p> <p>Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, theo quy hoạch được duyệt, một số dự án phát triển nhà ở chỉ được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng, việc sử dụng nhà vườn, nhà biệt thự làm nhà ở xã hội là không phù hợp.</p> <p>Hơn nữa, việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ nhà ở xã hội thông qua tiền lương, thực trạng nhà đất ở mà chưa kiểm soát được thông qua tài sản của đối tượng nên khó kiểm soát. Khi mua nhà đúng đối tượng nhưng sau khi mua được nhà thì kinh tế gia đình thay đổi có thể mua đất, nhà tại nơi khác.</p> <p>Trước thực trạng trên, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ nghiên cứu bổ sung quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội khi lập phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch đô thị.</p> <p>Đồng thời triển khai 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung đã được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc để bổ sung một phần vào quỹ nhà ở xã hội thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.</p> <p>Hà Nội cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất 20% theo quy định trước đây của UBND thành phố để phát triển nhà ở xã hội.</p> <p>UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng quy định bổ sung trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại đã được giao chủ đầu tư trước thời điểm Nghị định 100/2015 của Chính phủ có hiệu lực nhưng đến nay chậm triển khai.</p> <p>Kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, quy định bổ sung một số nội dung chưa rõ: dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê. Tuy nhiên thực tế có dự án không có hoặc có rất ít đối tượng thuê nhà ở xã hội nên gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc thu hồi vốn.</p> <p>Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng nghiên cứu ban hành nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia, giảm gánh nặng cho ngân sách để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, nhất là nhà ở cho công nhân, sinh viên.</p> <p>Nghiên cứu các mô hình đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, ví dụ phát triển mô hình liên kết đầu tư giữa doanh nghiệp và đối tượng thu nhập thấp. Theo đó doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư ban đầu, hưởng lợi nhuận định mức, người dân ký hợp đồng với doanh nghiệp góp vốn và chỉ định chủ đầu tư.</p> <p>Ngoài ra, cho phép thành phố chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các nhà đầu tư đã được lựa chọn lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Nghiên cứu miễn giảm thủ tục cấp phép xây dựng các công trình thuộc dự án nhà ở xã hội.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+mu%E1%BB%91n+c%C6%A1+ch%E1%BA%BF+%C4%91%E1%BA%B7c+th%C3%B9+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F+x%C3%A3+h%E1%BB%99i&url=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html&via=Betrun+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://betrun.net/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://betrun.net/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html&media=http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+mu%E1%BB%91n+c%C6%A1+ch%E1%BA%BF+%C4%91%E1%BA%B7c+th%C3%B9+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F+x%C3%A3+h%E1%BB%99i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+mu%E1%BB%91n+c%C6%A1+ch%E1%BA%BF+%C4%91%E1%BA%B7c+th%C3%B9+%C4%91%E1%BB%83+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%20-%20http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://betrun.net/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://betrun.net/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html" data-text="Hà Nội muốn cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-canh-noi-that-cua-chuyen-co-tong-thong-mexico.html">Cận cảnh nội thất của chuyên cơ tổng thống Mexico</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/kim-ngach-xuat-nhap-khau-viet-nam-uc-dat-gan-64-ty-usd.html">Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Úc đạt gần 6,4 tỷ USD</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://betrun.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-12-03T10:32:19+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-12-03T10:32:19+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://betrun.net/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Betrun news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Hà Nội muốn cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c9504d605fe0_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c9504d605fe0" ><script>var block_td_uid_3_5c9504d605fe0 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c9504d605fe0.id = "td_uid_3_5c9504d605fe0"; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c9504d605fe0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c9504d605fe0_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":21642,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.found_posts = "1674"; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.header_color = ""; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c9504d605fe0.max_num_pages = "279"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c9504d605fe0); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c9504d65807a" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c9504d605fe0" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c9504d658082" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c9504d605fe0" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c9504d605fe0 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-nha-trang-city-central-von-khong-lo.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Nha Trang City Central vốn khổng lồ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ Nha Trang City Central vốn khổng lồ"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-nha-trang-city-central-von-khong-lo.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Nha Trang City Central vốn khổng lồ">Căn hộ Nha Trang City Central vốn khổng lồ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-luu-y-den-can-ho-du-lich-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều lưu ý đến căn hộ du lịch nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều lưu ý đến căn hộ du lịch nhỏ"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-luu-y-den-can-ho-du-lich-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều lưu ý đến căn hộ du lịch nhỏ">2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều lưu ý đến căn hộ du lịch nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-chu-dau-tu-cua-du-an-nem-tien-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư của dự án ném tiến vào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư của dự án ném tiến vào"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-chu-dau-tu-cua-du-an-nem-tien-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư của dự án ném tiến vào">Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư của dự án ném tiến vào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/lan-truc-thanh-trai-tim-thanh-pho-nhieu-lua-chon.html" rel="bookmark" title="Lan Trúc Thành trái tim thành phố nhiều lựa chọn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lan Trúc Thành trái tim thành phố nhiều lựa chọn"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/lan-truc-thanh-trai-tim-thanh-pho-nhieu-lua-chon.html" rel="bookmark" title="Lan Trúc Thành trái tim thành phố nhiều lựa chọn">Lan Trúc Thành trái tim thành phố nhiều lựa chọn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-hud-building-von-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Hud Building vốn đầu tư lớn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ chung cự Hud Building vốn đầu tư lớn"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-hud-building-von-dau-tu-lon.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Hud Building vốn đầu tư lớn">Khu căn hộ chung cự Hud Building vốn đầu tư lớn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-virgo-hotel-apartment-ve-dep-hoan-my.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Virgo Hotel & Apartment vẻ đẹp hoàn mỹ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Virgo Hotel & Apartment vẻ đẹp hoàn mỹ"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-virgo-hotel-apartment-ve-dep-hoan-my.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Virgo Hotel & Apartment vẻ đẹp hoàn mỹ">Căn hộ cao cấp Virgo Hotel & Apartment vẻ đẹp hoàn mỹ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c9504d605fe0" data-td_block_id="td_uid_3_5c9504d605fe0"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c9504d605fe0" data-td_block_id="td_uid_3_5c9504d605fe0"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ha-noi-muon-co-che-dac-thu-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://betrun.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='21642' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="cc8222af89" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="159"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c9504d65b187_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c9504d65b187" ><script>var block_td_uid_8_5c9504d65b187 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c9504d65b187.id = "td_uid_8_5c9504d65b187"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c9504d65b187_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c9504d65b187_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c9504d65b187.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.found_posts = "17499"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c9504d65b187.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c9504d65b187.max_num_pages = "5833"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c9504d65b187); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c9504d65b187 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/y-nghia-va-tam-quan-trong-cua-may-phat-dien-trong-cuoc-song.html" rel="bookmark" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/757392c84781f1a6dccd61321fdbd301-1-150x150.jpg" alt="" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/y-nghia-va-tam-quan-trong-cua-may-phat-dien-trong-cuoc-song.html" rel="bookmark" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống">Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:38:45+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/y-nghia-va-tam-quan-trong-cua-may-phat-dien-trong-cuoc-song.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Máy phát điện có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống hàng ngày? Đời sống xã hội ngày càng phát... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/hang-may-phat-dien-nao-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/5adef4f63a0747e41cc49319b1ca6fc8-150x150.png" alt="" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/hang-may-phat-dien-nao-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?">Hãng máy phát điện nào tốt nhất?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:20:50+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/hang-may-phat-dien-nao-tot-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Máy phát điện được coi là nguồn cung cấp năng lượng tạm thời tại các công ty, bệnh viện, cửa hàng hoặc trường học,..... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-uu-diem-noi-bat-cua-may-phat-dien-dong-co-diesel.html" rel="bookmark" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/98320817797eb7b1b15b955828545228-150x150.jpg" alt="" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-uu-diem-noi-bat-cua-may-phat-dien-dong-co-diesel.html" rel="bookmark" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel">Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:14:44+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-uu-diem-noi-bat-cua-may-phat-dien-dong-co-diesel.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Một số góc nhìn về máy phát điện Diesel Các hộ gia đình và doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ quan, văn phòng, trường... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://betrun.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://betrun.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://betrun.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://betrun.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://betrun.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://betrun.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://betrun.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://betrun.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://betrun.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://betrun.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://betrun.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://betrun.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://betrun.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://betrun.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://betrun.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/y-nghia-va-tam-quan-trong-cua-may-phat-dien-trong-cuoc-song.html" rel="bookmark" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/757392c84781f1a6dccd61321fdbd301-1-100x70.jpg" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/757392c84781f1a6dccd61321fdbd301-1-100x70.jpg 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/757392c84781f1a6dccd61321fdbd301-1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/y-nghia-va-tam-quan-trong-cua-may-phat-dien-trong-cuoc-song.html" rel="bookmark" title="Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong cuộc sống">Ý nghĩa và tầm quan trọng của Máy phát điện trong...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:38:45+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/hang-may-phat-dien-nao-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/5adef4f63a0747e41cc49319b1ca6fc8-100x70.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/5adef4f63a0747e41cc49319b1ca6fc8-100x70.png 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/5adef4f63a0747e41cc49319b1ca6fc8-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/hang-may-phat-dien-nao-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Hãng máy phát điện nào tốt nhất?">Hãng máy phát điện nào tốt nhất?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:20:50+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-uu-diem-noi-bat-cua-may-phat-dien-dong-co-diesel.html" rel="bookmark" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/98320817797eb7b1b15b955828545228-100x70.jpg" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/98320817797eb7b1b15b955828545228-100x70.jpg 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2019/03/98320817797eb7b1b15b955828545228-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-uu-diem-noi-bat-cua-may-phat-dien-dong-co-diesel.html" rel="bookmark" title="Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ Diesel">Những ưu điểm nổi bật của máy phát điện động cơ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-22T11:14:44+00:00" >22 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c9504d674aa8 --> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-03-22 15:52:54 -->