Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp

0
86

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây có văn bản gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2019.

</p> <p>Văn bản do Chánh Thanh tra Bộ ông Trần Kỳ Sơn ký nêu rõ hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương. </p> <p>Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Thanh tra, kiểm tra công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại địa phương.</p> <p>Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở giao.</p> <p>Yêu cầu hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các hành vi vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật. </p> <p>Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước. Đồng thời, hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh, kiểm tra. Đảm bảo không xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp. </p> <p>Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh cần phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, quận, huyện để rà soát, xử lý chồng chéo trước khi trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch.</p> <p>Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019, báo cáo Bộ trưởng và Thanh tra Chính phủ.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+kh%C3%B4ng+thanh+tra+qu%C3%A1+1+l%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+doanh+nghi%E1%BB%87p&url=http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html&via=Betrun+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://betrun.net/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://betrun.net/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html&media=http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+kh%C3%B4ng+thanh+tra+qu%C3%A1+1+l%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+doanh+nghi%E1%BB%87p" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+kh%C3%B4ng+thanh+tra+qu%C3%A1+1+l%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+doanh+nghi%E1%BB%87p%20-%20http%3A%2F%2Fbetrun.net%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://betrun.net/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://betrun.net/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html" data-text="Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/xu-the-dong-tien-thi-truong-khong-thuan-nha-dau-tu-nen-lam-gi.html">Xu thế dòng tiền: Thị trường không thuận, nhà đầu tư nên làm gì?</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://betrun.net/nha-dat/mb-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-tu-ngay-10-11-2018.html">MB chính thức áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 10/11/2018</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://betrun.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-11T04:47:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-11T04:47:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://betrun.net/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Betrun news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f08e8d8a199f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f08e8d8a199f" ><script>var block_td_uid_3_5f08e8d8a199f = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.id = "td_uid_3_5f08e8d8a199f"; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f08e8d8a199f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f08e8d8a199f_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":19050,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.found_posts = "1736"; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.header_color = ""; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f08e8d8a199f.max_num_pages = "290"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f08e8d8a199f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f08e8d8a4fae" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f08e8d8a199f" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f08e8d8a4fb9" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f08e8d8a199f" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f08e8d8a199f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/ly-do-shophouse-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai-hut-khach.html" rel="bookmark" title="Lý do shophouse Địa ốc Long Phát tại Đồng Nai hút khách"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lý do shophouse Địa ốc Long Phát tại Đồng Nai hút khách"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/ly-do-shophouse-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai-hut-khach.html" rel="bookmark" title="Lý do shophouse Địa ốc Long Phát tại Đồng Nai hút khách">Lý do shophouse Địa ốc Long Phát tại Đồng Nai hút khách</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/bung-no-con-sot-nha-pho-dia-oc-long-phat-tai-thuan-an.html" rel="bookmark" title="Bùng nổ cơn sốt nhà phố Địa Ốc Long Phát tại Thuận An"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bùng nổ cơn sốt nhà phố Địa Ốc Long Phát tại Thuận An"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/bung-no-con-sot-nha-pho-dia-oc-long-phat-tai-thuan-an.html" rel="bookmark" title="Bùng nổ cơn sốt nhà phố Địa Ốc Long Phát tại Thuận An">Bùng nổ cơn sốt nhà phố Địa Ốc Long Phát tại Thuận An</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/huong-di-ben-vung-nhat-cua-dia-oc-long-phat-la-luon-huong-den-khach-hang.html" rel="bookmark" title="Hướng đi bền vững nhất của Địa Ốc Long Phát là luôn hướng đến khách hàng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hướng đi bền vững nhất của Địa Ốc Long Phát là luôn hướng đến khách hàng"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/huong-di-ben-vung-nhat-cua-dia-oc-long-phat-la-luon-huong-den-khach-hang.html" rel="bookmark" title="Hướng đi bền vững nhất của Địa Ốc Long Phát là luôn hướng đến khách hàng">Hướng đi bền vững nhất của Địa Ốc Long Phát là luôn hướng đến khách hàng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/vi-sao-dia-oc-long-phat-tai-long-an-van-nong-du-covid-19-bung-no.html" rel="bookmark" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An vẫn nóng dù Covid-19 bùng nổ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An vẫn nóng dù Covid-19 bùng nổ"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/vi-sao-dia-oc-long-phat-tai-long-an-van-nong-du-covid-19-bung-no.html" rel="bookmark" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An vẫn nóng dù Covid-19 bùng nổ">Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An vẫn nóng dù Covid-19 bùng nổ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/xu-the-phat-trien-biet-thu-kieu-resort-ven-song-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Xu thế phát triển biệt thự kiểu resort ven sông của Địa Ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Xu thế phát triển biệt thự kiểu resort ven sông của Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/xu-the-phat-trien-biet-thu-kieu-resort-ven-song-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Xu thế phát triển biệt thự kiểu resort ven sông của Địa Ốc Long Phát">Xu thế phát triển biệt thự kiểu resort ven sông của Địa Ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-xung-quanh-san-bay-long-thanh-luon-soi-dong.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ôc Long Phát xung quanh sân bay Long Thành luôn sôi động"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ôc Long Phát xung quanh sân bay Long Thành luôn sôi động"/></a></div> <a href="http://betrun.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-xung-quanh-san-bay-long-thanh-luon-soi-dong.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ôc Long Phát xung quanh sân bay Long Thành luôn sôi động">Đất nền Địa Ôc Long Phát xung quanh sân bay Long Thành luôn sôi động</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f08e8d8a199f" data-td_block_id="td_uid_3_5f08e8d8a199f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f08e8d8a199f" data-td_block_id="td_uid_3_5f08e8d8a199f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-khong-thanh-tra-qua-1-lan-doi-voi-doanh-nghiep.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://betrun.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='19050' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="bcf4cbcf2e" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="36"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f08e8d8a7c81_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f08e8d8a7c81" ><script>var block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.id = "td_uid_8_5f08e8d8a7c81"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f08e8d8a7c81_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f08e8d8a7c81_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.found_posts = "19990"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81.max_num_pages = "6664"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f08e8d8a7c81); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f08e8d8a7c81 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/cac-buoc-hoc-boi-cuc-rat-de-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/829e6af8cae3824b255532c325d7af70-150x150.jpg" alt="" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/cac-buoc-hoc-boi-cuc-rat-de-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020">Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-10T09:57:15+00:00" >10 Tháng Bảy, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/cac-buoc-hoc-boi-cuc-rat-de-nam-2020.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bơi lội đang là môn thể thao dưới nước khá phổ biến và được yêu thích hiện nay nhờ vào nhứng tác động tích... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/noi-ngoai-that/2-cach-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-don-gian-ma-lai-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/1-cach1-cac-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-tkn-150x150.jpg" alt="" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/noi-ngoai-that/2-cach-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-don-gian-ma-lai-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả">2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/noi-ngoai-that" class="td-post-category">Nội ngoại thất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-10T09:16:49+00:00" >10 Tháng Bảy, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/noi-ngoai-that/2-cach-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-don-gian-ma-lai-hieu-qua.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> 2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại ấn tượng sẽ đem đến cho bạn ngôi nhà đẹp, độc... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ac-milan-vs-juventus-tam-diem-serie-a.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A"><img width="" height="" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/thumbnail.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ac-milan-vs-juventus-tam-diem-serie-a.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A">Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://betrun.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://betrun.net/author/hung48won">hung48Won</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-09T11:05:03+00:00" >9 Tháng Bảy, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ac-milan-vs-juventus-tam-diem-serie-a.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> AC Milan đang có chuỗi phong độ tốt sẽ đối đầu Juventus ngay tại San Siro. Trận cầu này được coi là tâm điểm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://betrun.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://betrun.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://betrun.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://betrun.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://betrun.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://betrun.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://betrun.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://betrun.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://betrun.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://betrun.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://betrun.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://betrun.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://betrun.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://betrun.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://betrun.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">Gamebai.club</a>, <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/cac-buoc-hoc-boi-cuc-rat-de-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/829e6af8cae3824b255532c325d7af70-100x70.jpg" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/829e6af8cae3824b255532c325d7af70-100x70.jpg 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/829e6af8cae3824b255532c325d7af70-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/cac-buoc-hoc-boi-cuc-rat-de-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020">Các bước học bơi cực rất dễ năm 2020</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-10T09:57:15+00:00" >10 Tháng Bảy, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/noi-ngoai-that/2-cach-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-don-gian-ma-lai-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/1-cach1-cac-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-tkn-100x70.jpg" srcset="http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/1-cach1-cac-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-tkn-100x70.jpg 100w, http://betrun.net/wp-content/uploads/2020/07/1-cach1-cac-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-tkn-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/noi-ngoai-that/2-cach-phoi-mau-gach-op-tuong-mat-tien-don-gian-ma-lai-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản mà lại hiệu quả">2 cách phối màu gạch ốp tường mặt tiền đơn giản...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-10T09:16:49+00:00" >10 Tháng Bảy, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ac-milan-vs-juventus-tam-diem-serie-a.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://betrun.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ac-milan-vs-juventus-tam-diem-serie-a.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A">Nc247info tổng hợp: AC Milan vs Juventus: Tâm điểm Serie A</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-07-09T11:05:03+00:00" >9 Tháng Bảy, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f08e8d8bc46c --> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://betrun.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://betrun.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2020-07-10 22:16:56 -->