Công tác ATVSLĐ tại PV GAS đi vào thực chất và phát huy hiệu quả

0
293

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Bùi Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc PV GAS; Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn PV GAS; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong toàn Tổng công ty và gần 100 cán bộ làm công tác an toàn, đại diện mạng lưới ATVSV từ tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS.

Tại Hội nghị, Công đoàn PV GAS đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV tại PV GAS năm 2018. Từ đó, cho thấy công tác này ngày càng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả. Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ tại PV GAS thường xuyên được kiện toàn. Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng, triển khai chương trình công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2018.

Công tác ATVSLĐ tại PV GAS đi vào thực chất và phát huy hiệu quả - ảnh 1

Sức mạnh đoàn kết của các tổ chức công đoàn

Công đoàn PV GAS có 17 Công đoàn cơ sở với 3800 đoàn viên công đoàn làm việc tại 60 cơ sở sản xuất kinh doanh trên phạm vị toàn quốc, có yêu cầu về ATVSLĐ nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao. Công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty/các đơn vị và của Công đoàn cấp trên. Tổng công ty có hệ thống QL AT-CL-MT theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn có chuyên môn, kinh nghiệm, do vậy việc triển khai công tác ATVSLĐ có nhiều thuận lợi. Tập thể người lao động trong toàn Tổng công ty có trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao và có ý thức, tinh thần trách nhiệm cho công tác ATVSLĐ khi thực hiện công việc. Trong điều kiện đa số cán bộ công đoàn làm việc kiêm nhiệm, thời gian đầu tư cho hoạt động công đoàn còn hạn chế; các tổ chức công đoàn nằm rải rác ở cả 3 miền, nhưng các nhiệm vụ trong mảng ATVSLĐ luôn được chú trọng hàng đầu. Mỗi công đoàn cơ sở đều có từ 1 người trở lên làm công tác ATVSLĐ. Mạng lưới ATVSV trong toàn Tổng công ty cũng đạt số lượng 384 người và có lực lượng dự phòng.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn PV GAS đã tham gia cùng đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ của chính quyền tại 5 đơn vị thành viên: PV Pipe, PV Coating, KMB, KTA, CNG. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn PV GAS cũng tham gia các đoàn kiểm tra tương tự ở đơn vị từ 1 đến 3 lần. Qua các đợt kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định về ATVSLĐ, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Đồng thời, các đợt kiểm tra cũng đã đưa ra hơn 30 kiến nghị giúp cải tiến công tác ATVSLĐ.

Công tác ATVSLĐ tại PV GAS đi vào thực chất và phát huy hiệu quả - ảnh 2

Trong công tác tuyên truyền, Công đoàn PV GAS đã tổ chức nhiểu hoạt động, trong đó nổi bật là cuộc thi tìm hiểu kiến thức ATVSLĐ-PCCN-ATGT trực tuyến thu hút được đông đảo người lao động tham gia, có 9 đơn vị tỷ lệ NLĐ tham gia 100%. Công đoàn đã khen thưởng 14 cá nhân và 16 tập thể. Ngoài ra, Công đoàn PV GAS còn tổ chức sưu tầm, xây dựng thư viện bằng hình ảnh, phim về ATVSLĐ-PCCN phục vụ cho công tác tuyên truyền, để nâng cao hiệu quả trong tuyên tuyền về ATVSLĐ-PCCN.

Đến nay, tất cả các đơn vị của PV GAS đã triển khai áp dụng chương trình STOP – chương trình người lao động tự nhận thức và ghi thẻ thông báo, cảnh báo các nguy cơ, tác động, ảnh hưởng ATVSLĐ. Chương trình đã động viên được đông đảo người lao động trực tiếp tham gia. 9 tháng đầu năm 2018 ghi nhận 32.500 thẻ STOP. Thông qua việc triển khai áp dụng chương trình STOP, các tai nạn, sự cố tại các đơn vị cổ phần có chiều hướng giảm.

PV GAS cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện ATVSLĐ như phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”; “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến”; kêu gọi CBCNV chấp hành Luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV. Các phong trào nhằm cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thu dọn, sắp xếp văn phòng làm việc, bảo vệ môi trường sống… cũng đã được triển khai sôi nổi tại các đơn vị thành viên của PV GAS. Như KVT đã tổ chức mít tinh đi bộ trong tháng ATVSLĐ-PCCN thu hút đông đảo CBCNV tham gia, kêu gọi toàn thể CBCNV hưởng ứng, tăng cường văn hóa an toàn trong lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc; NCSP, KĐN cùng chính quyền địa phương phát động phong trào nông thông không rác; KCM tổ chức thi ATVSV…

Mạng lưới ATVSV – những chiến sỹ cơ sở của phong trào

Tất cả 15/15 các đơn vị SXKD, đầu tư sản xuất của PV GAS đều duy trì hoạt động của mạng lưới ATVSV. Số lượng ATVSV thường xuyên được kiện toàn, bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng. Mạng lưới ATVSV tại PV GAS hoạt động hiệu quả, tích cực ,tham gia kiểm tra định kỳ, thường xuyên tình trạng thiết bị, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, rò rỉ,… để khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn; Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho các thành viên trong ca/tổ, nhân sự mới chuyển tới làm việc; Hướng dẫn về an toàn hoá chất, nhà thầu thực hiện phân loại rác thải theo quy định và tập kết đúng vị trí; thường xuyên đôn đốc, trao đổi với mọi người trong ca/tổ theo dõi và kiểm tra đảm bảo vệ sinh khu vực máy móc và nơi làm việc trong suốt quá trình sản xuất; Tổng hợp các góp ý của các thành viên trong ca về công tác ATVSLĐ, STOP và báo cáo Trưởng ca, Ban Quản đốc. Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có 755 kiến nghị cho công tác ATVSLĐ-PCCN để ngăn ngừa các nguy cơ ngây mất an toàn trong quá trình hoạt động SXKD tại các đơn vị.

Công tác ATVSLĐ tại PV GAS đi vào thực chất và phát huy hiệu quả - ảnh 3

Công đoàn PV GAS đã cử các ATVSV tham gia Hội thi ATVSV giỏi do Công đoàn ngành tổ chức và đạt giải 3; Công đoàn các đơn vị KCM, KĐN đã tổ chức hội thi ATVSV giỏi cho mạng lưới ATVSV, đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghi, các đơn vị đã trao đổi thảo luận về công tác ATVSLĐ và quản lý mạng lưới ATVSV, chia sẻ các kinh nghiệm hay, những khó khăn vướng mắc để cùng giải quyết, tháo gỡ.

Sau thảo luận, Hội nghị thống nhất phương hướng thực hiện công tác ATVSLĐ trong thời gian tới. Trong đó, công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền thúc đẩy phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; chương trình STOP, chương trình 5S, lan tỏa văn hóa an toàn đến từng tổ đội sản xuất, NLĐ; duy trì tốt hoạt động của mạng lưới ATVSV ở cơ sở có chiều sâu, hiệu quả thiết thực; Xây dựng chương trình trực tuyến đánh giá các kiến thức cơ bản cho ATVSV; Tổ chức tập huấn, huấn luyện, tọa đàm để nâng cao nhận thức, kiến thức ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, mạng lưới ATVSV; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ATVSLĐ tới toàn thể CBCNV, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị; Áp dụng CNTT, đổi mới công tác tuyên truyền vận động để NLĐ thực hiện tốt các qui chế, qui định về ATVSLĐ-PCCN bằng các hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV tại các đơn vị để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục và khen thưởng những cá nhân/đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các qui định mới về ATVSLĐ, công tác tuyên truyền ATVSLĐ và tham dự cuộc thi trắc nghiệm cho ATVSV tại hội trường. Cuộc thi là một cuộc “kiểm tra” nghiêm túc về năng lực hiểu biết và trình độ xử lý tình huông thực tế của đội ngũ làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở. Với nhiều nội dung về Luật ATVSLĐ, an toàn PCCC, sức khỏe, vệ sinh lao động, an toàn điện, môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phầm và chương trình 5S, các thí sinh đều trả lới khá tốt đến xuất sắc và tạo nên cuộc thi đua bứt phá hết sức sôi động và nhiều bất ngờ thú vị giữa các cá nhân cũng như đơn vị.

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI CUỘC THI

ATVSLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI ATVSV NĂM 2018

Stt

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

GIẢI ĐẠT ĐƯỢC

I

Cá nhân

1

Ngô Duy Hạnh

ATVSV

KCM

Giả Nhất

2

Vũ Mạnh Nhất

ATVSV

CNG VN

Giải Nhì

3

Nguyễn Văn Sơn

ATVSV

KVT

Giải Ba

4

Lê Ngọc Sơn

ATVSV

KĐN

Khuyến khích

5

Võ Văn Hiểu

ATVSV

NCSP

Khuyến khích

6

Hồ Văn Đang

ATVSV

KVT

Khuyến khích

7

Nguyễn Thị Hoài Thu

ATVSV

DAK

Khuyến khích

8

Nguyễn Thanh Long

ATVSV

KVT

Khuyến khích

9

Bùi Văn Kiểm

ATVSV

KĐN

Khuyến khích

10

Văn Đức Độ

ATVSV

CNG VN

Khuyến khích

II

TẬP THỂ

1

Công ty Chế biến khí Vũng Tàu

Giả Nhất

2

Công ty Khí Cà Mau

Giải Nhì

3

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Giải Ba

4

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ

Khuyến khích

5

Công ty Quản lý Dự Án khí

Khuyến khích

6

Công ty Đường Ống khí Nam Côn Sơn

Khuyến khích

7

Công ty CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam

Khuyến khích

8

Ban Quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ

Khuyến khích

9

Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu Khí

Khuyến khích

10

Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp

Khuyến khích

P.V

Nguồn: tienphong.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.